OFERTA : : OFFER

Galeria STREFA A prowadzi sprzedaż dzieł sztuki w internecie, poprzez platformę onebid.pl
Zapraszamy również do naszego showroomu, zlokalizowanego w przestrzeni Hotelu Indigo Kraków – Old Town, na czasowe ekspozycje towarzyszące organizownym przez nas wydarzeniom klubowym.

STREFA A Gallery sells works of art online, through the onebid.pl platform. We also invite you to our showroom, located in the space of the Indigo Hotel Krakow – Old Town, for temporary exhibitions accompanying the club events organized by us.

______________
Galeria Strefa A funkcjonuje w ramach / The Strefa A gallery operates within the framework of:

Fundacja Zona Art, ul. Poznańska 6/4, 30-012 Kraków | KRS: 0000417583 | NIP: 6762457273 | REGON: 12256908500000
Przychody z działalności Galerii Strefa A przekazywane są w całości na realizację celów statutowych Fundacji Zona Art. / Revenues from the activities of Galeria Strefa A are transferred in full to the implementation of the statutory objectives of the Zona Art Foundation.
www.galeriastrefaa.pl | www.zonaart.org

Partner / Partner: www.indigokrakow.com