Polityka prywatności Platformy Galerii Strefa A

1. Celem Polityki Prywatności jest zapewnienie Użytkownikom zachowania prawa do ich prywatności w związku z użytkowaniem Platformy Galerii Strefa A.

2. Administratorem danych osobowych gromadzonych na Platformie Galerii Strefa A jest podmiot zarządzający: Fundacja Zona Art, z siedzibą przy ul. Poznańskiej 6/4, 30-012 Kraków.

3. Dane osobowe (imię i nazwisko, adres mailowy, telefon kontaktowy, numer rachunku bankowego, lub dane adresowe, jeżeli zajdzie konieczność ich użycia) gromadzone są przez Fundację Zona Art celem:

a) tworzenia i dystrybuowania komunikatów dotyczących działania Fundacji Zona Art,

b) obsługi wydarzeń – rejestracji na wydarzenia, płatności i odwoływania uczestnictwa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016,

c) prowadzenia działań badawczych (diagnostycznych) lub moderowania procesów rozwoju organizacyjnego w Podmiocie Korzystającym z Platformy Galerii Strefa A.

4. Dane są przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i poufności i nie są udostępniane innym firmom i osobom. Zdjęcia wykonywane w trakcie wydarzeń wykorzystywane są do ich dokumentacji oraz do tworzenia oferty.

5. Rejestracja na wydarzenie oznacza wyrażenie zgody na powyższą politykę prywatności i politykę rejestracji i zwrotów.

6. Dane osobowe zgromadzone na platformie są udostępniane jedynie na zasadach i w formie przewidzianej w umowie łączącej Fundację Zona Art z Podmiotem Korzystającym z Platformy Galerii Strefa A lub z Partnerami Fundacji Zona Art lub na podstawie wewnętrznych umów Fundacji Zona Art., w szczególności:

a) nie są przekazywane innym podmiotom, niż Podmiot Korzystający z Platformy Galerii Strefa A lub Partner Fundacji Zona Art,

b) nie są wykorzystywane w sposób szerszy, niż wymagają tego badania lub inne moderowane za pomocą Platformy Galerii Strefa A procesy rozwoju organizacyjnego,

c) nie są wykorzystywane do celów marketingowych lub reklamowych przez Fundację Zona Art, ani nie są powierzane innym podmiotom mogącym je w tym celu wykorzystywać.

7. Wypełnienie formularzy lub kwestionariuszy zamieszczonych na Platformie Galerii Strefa A skutkuje zapisaniem i gromadzeniem na Platformie Galerii Strefa A wprowadzonych do formularzy lub kwestionariuszy danych i informacji. Są one wykorzystywane do prowadzenia badań lub wykonania / moderacji procesów rozwoju organizacyjnego realizowanych dla podmiotu korzystającego z Platformy Galerii Strefa A.

8. Pliki Cookie:

a) Platforma Galerii Strefa A wykorzystuje pliki cookie, pozwalające na identyfikację systemu operacyjnego i identyfikację przeglądarki internetowej użytkownika oraz na zapamiętanie ustawień Platformy Galerii Strefa A wprowadzonych przez użytkownika, celem ułatwienia jej obsługi oraz celem umożliwiania np. wypełniania formularzy i kwestionariuszy w sposób nieciągły.

b) Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach.

c) Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych.

d) Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info

9. Informacje o plikach cookies można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/ oferującej przewodnik po wszystkich współczesnych przeglądarkach.

10. Polityka Prywatności Platformy Galerii Strefa A obowiązuje w czasie korzystania z Platformy Galerii Strefa A przez użytkownika, przestaje natomiast obowiązywać w momencie przejścia użytkownika do stron internetowych innych, niż wskazane powyżej, w szczególności do stron internetowych Partnerów Platformy Galerii Strefa A oraz Fundacji Zona Art.

11. Aktualna wersja Polityki Prywatności opublikowana jest na stronie www.strefaa.pl oraz www.zonaart.org.

12. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące działania Platformy Platformy Galerii Strefa A lub powyższej Polityki Prywatności prosimy kierować na adres kontakt@galeriastrefaa.pl lub kontakt@zonaart.org