TARGI SZTUKI – MAŁE FORMY

25.11-18.12.2022

W dniach 25.11- 18.12.2022 r. Galeria STREFA A zagości w pięknych przestrzeniach Hotelu Indigo Krakow – Old Town z wydarzeniem: 🌟 TARGI SZTUKI – MAŁE FORMY 🌟

From 25th Nov. until 18th Dec. 2022 Strefa A Gallery will be located in the beautiful spaces of the Indigo Krakow – Old Town Hotel with the event: 🌟 ART FAIR 🌟 

: : PL : :

👉 Formułę „targów”, wraz z możliwością zakupu, dostosowujemy – dla przyjemności obcowania ze sztuką – eksponując dzieła nie na stoisku, lecz na ścianie i nie przez weekend, ale przez ponad 3 tygodnie!

👉 W hotelowej przestrzeni znajdziecie dzieła rysunkowe, malarskie, fotograficzne, kolażowe, rzeźbiarskie oraz designerskie obiekty użytkowe.

👉 Ekspozycja, prezentująca zebrane prace, będzie trwała aż do 18.12.2022, a w jej trakcie będzie możliwość zakupu wyeksponowanych obiektów, poprzez zamówienie na miejscu*🛍

🎁 Hotel Indigo stanie się na ten czas prawdopodobnie najlepszym źródłem prezentów dla osób kochających sztukę i design. Wszystkie obiekty, które będą zaprezentowane w czasie trwania ekspozycji targowej, wykonane przez wyselekcjonowane przez nas Artystki i Artystów, to dzieła sztuki które zapragniecie zabrać ze sobą do domu!

*🛍 Procedura zakupu obejmuje:
1. Rezerwację wybranego dzieła sztuki na miejscu w hotelu lub poprzez kontakt bezpośredni z Marszandką: Małgorzata Błaszczyk, tel.: +48 601 430 146, e-mail: malgorzata.strefaa@gmail.com
2. Finalizację zamówienia poprzez dokonanie wpłaty na konto organizatora:
Fundacja Zona Art, ul. Poznańska 6/4, 30-012 Kraków
nr konta: PL 22 1750 0012 0000 0000 2086 2661
3. Zamówienia realizujemy w terminie do 24 godzin od zapłaty (wpływu na konto lub otrzymania potwierdzenia przelewu), a wybrane dzieło sztuki przygotowujemy do odbioru na miejscu – w hotelu (lub do wysyłki kurierem na podany w procesie zamówienia adres, wysyłka za dodatkową opłatą)

: : EN : :

👉 The ART FAIR has a slow formula – for the pleasure of communing with art – we are exposing the works on the hotel’s walls for over 3 weeks! 

👉 The exhibition space is filled with drawings, paintings, photographs, collages, sculptures, and handmade designer objects.

👉 The exhibition, presenting the collected works, will last until 18.12.2022. During the fair, it will be possible to purchase the exhibited objects by ordering them at the hotel or  ​​by contacting the gallery directly*🛍 (*please see below for details)

🎁 Hotel Indigo is now probably the best source of gifts for people who love art and design. All the objects presented during the fair exhibition, made by selected artists, are works of art that you would love to take home!

* 🛍 The purchase includes: 
1. Reservation of the selected work of art on the spot in the hotel or by contacting the Art dealer directly: Małgorzata Błaszczyk, tel.: 48 601 430 146, e-mail: malgorzata.strefaa@gmail.com 
2. Finalization of the order by making a payment to the organizer’s account: Zona Art Foundation, 6/4 Poznańska Street, 30-012 Kraków account number: PL 22 1750 0012 0000 0000 2086 2661 
3. Orders are ready for self-pickup at the hotel within 24 hours from the payment (confirmation of the transfer is needed) Shipment to the address provided in the order process, requires an additional fee. 

______________
Galeria Strefa A funkcjonuje w ramach / The Strefa A gallery operates within the framework of:

Fundacja Zona Art, ul. Poznańska 6/4, 30-012 Kraków | KRS: 0000417583 | NIP: 6762457273 | REGON: 12256908500000
Przychody z działalności Galerii Strefa A przekazywane są w całości na realizację celów statutowych Fundacji Zona Art. / Revenues from the activities of Galeria Strefa A are transferred in full to the implementation of the statutory objectives of the Zona Art Foundation.
www.galeriastrefaa.pl | www.zonaart.org

Partner Targów / Fair Partner: www.indigokrakow.com